Сайт вчителя  4 класу  НУШ

Кісільової Галини Василівни

Меню сайту
Категорії розділу
Шкільні новини [1]
Онлайн-курс
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 15
Онлайн-друкування
Освітній проект «На Урок»
«Методичний портал»

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про МО

вчителів початкових класів.

1.Загальні положення про МО:

 • Методичне об'єднання вчителів початкових класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи.
 • МО здійснює навчально-виховну, методичну та позакласну роботу з навчальних предметів.
 • Робота МО планується відповідно до вимог стратегічних документів школи.
 • МО створюється з числа основних учителів та вчителів, які працюють за сумісництвом.
 • МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
 • Очолює МО керівник, який обирається членами МО з числа найбільш досвідчених учителів і затверджується наказом по школі.
 • У своїй роботі МО підзвітні методичній та педагогічній радам.
 • Робота МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємоконтролю.
 • Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НВР, який координує роботу початкової школи.

 

2. Основні завдання і функції методичного об’єднання:

 

 • підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень учителів, їх психолого-педагогічну майстерність;
 • формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку;
 • підвищувати активність учителів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо;
 • поглиблювати оволодіння інструктивно-методичними та нормативними документами органів освіти;
 • запроваджувати у практику роботи школи наукові рекомендації, перспективний педагогічний досвід, поєднувати найперспективніші освітні технології;
 • здійснювати проблемний аналіз результатів освітнього процесу;
 • проводити експертизу вивчення та виконання програм, рівень засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • вносити пропозиції щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення;
 • висувати пропозиції щодо організації змісту атестації педагогів;
 • вносити пропозиції щодо організації і змісту досліджень, орієнтованих на підвищення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів;
 • приймати рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовувати їх розробку та виконання;
 • висувати пропозиції щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в школі;
 • проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей учителів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;
 • здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з проблем освіти, педагогіки, психології, науки;
 • брати участь у дослідно – експериментальній та іноваційній діяльності.

 

3. Методичне об'єднання займається:

• розробкою методичного інструментарію для підвищення якості навчально-виховного процесу;

• експертизою виконання вимог програми;

• моніторингом результативності роботи вчителів;

• втіленням у навчально-виховний процес інтерактивних технологій;

• аналізує хід та результати інноваційної діяльності, дослідно-експериментальною роботою;

• організацією роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективи нововведення та інновацій у межах своєї компетенції;

• організацією педагогічних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів, олімпіад, предметних тижнів;

• обговоренням, рецензуванням, опануванням матеріалів, підготовлених на засіданнях МО.

 

4. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання:

 

 • планування роботи методичного об'єднання;
 • проводити засідання МО 4-5 разів на рік згідно з планом;
 • проведення моніторингу діяльності методичного об'єднання;
 • складання аналітичного звіту роботи;
 • надання практичної допомоги вчителям щодо підготовки та проведення уроків, виступів, методичних розробок;
 • організація роботи щодо опанування молодими спеціалістами методик викладання предметів у школі І ступеня;
 • організація роботи щодо системного вивчення нових програм та підручників;
 • вивчення стану успішності учнів 1-4 класів;
 • відвідування уроків учителів, організація взаємовідвідування, наставництва;
 • допомога у підготовці членів МО до атестації;
 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів.

 

5. Права керівника методичного обєднання:

 • формує банк даних про методичну роботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО;
 • організовує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків;
 • керівник МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів із предмета, перевірку шкільної документації вчителів - членів ШМО;
 • має право: звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в школі, виконання трудової дисципліни вчителями - членами ШМО;
 • готувати пропозиції та рекомендації для підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;
 • порушувати клопотання перед адміністрацією закладу про заохочення вчителів.

 

6. Перелік документів, що відображають діяльність шкільного МО:

 • аналіз роботи МО за попередній навчальний рік, який містить: успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення; мету і чітко визначені завдання на новий навчальний рік;
 • план роботи методичного об'єднання (складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні МО і подається адміністрації навчального закладу на затвердження);
 • матеріали засідань методичного об'єднання (протоколи, виступи вчителів, короткі рецензії на відкриті уроки тощо);
 • матеріали тематичних семінарів;
 • картотека ППД;
 • матеріали школи молодого вчителя;
 • каталог друкованих робіт учителів школи;
 • інформація про вчителів - членів МО;
 • методичні картки вчителів – членів МО (Дод.6);
 • інструктивно-методичні документи;
 • теми, над якими поглиблено працює кожен учитель (самоосвіта вчителів) (Дод .1);
 • графік проведення відкритих уроків, виховних заходів (Дод. 2);
 • заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази школи (Дод. 3);
 • організація позакласної роботи (конкурси, турніри, вечори, фестивалі, предметні тижні, випуски газет тощо), (Дод. 4);
 • робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів (вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів за результатами контрольних робіт, зрізів, семестрових та річних оцінок; рівня вихованості; робота з обдарованими дітьми; план індивідуальної роботи з учнем);
 • заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів (творчий звіт, взаємовідвідування уроків, виховних заходів; ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури; наставництво; участь у конференціях, семінарах; виступи, доповіді; робота над створенням власної системи роботи).

Додаток 1.

з/п

ПІБ учителя

Науково-методична проблема, над якою працює

Форма звіту

 

 

 

 

 

Додаток 2.

з/п

ПІБ учителя

Клас

Предмет

Тема уроку

Науково-методична мета

Термін проведення

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

з/п

Заходи

Виконавець

Термін виконання

Примітка

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін проведення

Примітка

 

 

 

 

 

 

Обговорення питань та прийняття рішень на засіданнях МО фіксуються у протоколі. Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової документації в протоколі зазначаються відповідні реквізити (див. Додаток 5). Протоколи засідань можна оформляти в зошиті або на аркушах в окремій папці. На кожному засіданні приймаються чіткі рекомендації, вносяться конкретні пропозиції з питань, що розглядаються.

 

Додаток 5.

Протокол №____
засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

від____

Присутні:_____ осіб

Відсутні:_____ осіб

Голова:_______________________________________

Секретар:_____________________________________

Порядок денний:

1.

2.

Питання №1__________________________________

Слухали:_____________________________________

Виступили:___________________________________

Ухвалили:_________________________________

Рішення МО:__________________________________

Голова МО:

Секретар МО:_________________________________

 

 

Додаток 6.

Методична картка вчителя

 

ПІБ_________________________________________________

Число, місяць, рік народження__________________________

Освіта, № диплома, коли виданий, назва навчального закладу

_____________________________________________________

Спеціальність за дипломом______________________________

Педстаж______________________________________________

З якого часу працює в навчальному закладі________________

Який предмет викладає_________________________________

У яких класах, кількість годин___________________________

Класне керівництво____________________________________

Кабінет_______________________________________________

Інше навантаження_____________________________________

Остання курсова перепідготовка(рік, № посвідчення)________

Остання атестація (рік)__________________________________

Категорія_____________________________________________

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо)_____

Тема, над якою працює__________________________________

Відкритий урок, клас____________________________________

Відкритий виховний захід, клас___________________________

Домашня адреса, телефон________________________________

 

...
Календар
Календар України. Українське ділове мовлення
Корисні сайти
”Міністерство ”"Освітній освіта в Україні МОІППО
Вхід на сайт
Архів записів

Copyright MyCorp © 2024
uCoz